Poník

INFORMACE O PROGRAMU S PONÍKEM

 

PONÍK V MŠ, ZŠ

 • 20-40 min. aktivní komunikace s dětským kolektivem

 • obecné zásady bezpečného chování ke zvířatům

 • základní pojmy:

  • péče o koně

  • strava býložravců

  • sudokopytník vs.lichokopytník

  • popis těla

  • užitkovost koní

 • intenzivní kontakt se zvířetem při krmení a hlazení

 • děti mohou zvířátkům přichystat suché pečivo, mrkev či jablíčka, ale krmit budou námi předpřipraveným chlebem či mrkví

 • PŘI PROGRAMU SE DĚTI NA PONÍKOVI NEVOZÍ!!!
  Lze se ale indviduálně domluvit…

 • BĚŽNĚ NA PROGRAM PŘIJÍŽDÍ JEDEN PONÍK, ŠKOLKY, ŠKOLY S VĚTŠÍM POČTEM DĚTÍ NAVŠTĚVUJEME SE DVĚMA PONÍKY

Cena 40 Kč/ dítě + jednorázový příspěvek na dopravu – individuální, dle ujetých km

 


 

PONÍK V DOMOVĚ SENIORŮ

 • program je veden individuálně dle potřeb a možností daného zařízení

 • doporučujeme předem detailně dohodnout konkrétní náležitosti jako je možnost parkování v blízkosti zařízení, možnosti zeleně apod.

 • všichni zúčastnění budou mít se zvířetem intenzivní kontakt dle vlastních možností. Je možné krmit, hladit apod.

 • pro zvířata můžete střádat tvrdé pečivo apod.

 • běžně jsou zvířata v zařízeních cca 2hodiny, případně dle domluvy

Cena dle dohody

 


 

KONĚ A PONÍCI PŘI VEŘEJNÝCH AKCÍCH APOD.

 • je možné připravit zcela individulní program pro příležitosti jako např.:

  • dětský den

  • veřejné akce

  • poutě

  • rodinné oslavy

  • zoo-koutky, eko-koutky apod.

Cena dle dohody