Kravička

INFORMACE O PROGRAMU S KRAVIČKOU

 

KRAVIČKA V MŠ, ZŠ

 • 20-40 min. aktivní komunikace s dětským kolektivem
 • obecné zásady bezpečného chování ke zvířatům
 • výklad a základní pojmy:
  • strava býložravců
  • přežvýkavec
  • sudokpytník
  • popis těla
  • užitkovost
  • aktuální praxe chovu krav
 • intenzivní kontakt se zvířetem při hlazení
 • děti mohou zvířátkům přichystat suché pečivo, mrkev či jablíčka…

Cena 40 Kč/dítě + jednorázový příspěvek na dopravu – individuální, dle ujetých km

 


 

KRAVIČKA V DOMOVĚ SENIORŮ

 • program je veden individuálně dle potřeb a možností daného zařízení
 • doporučujeme předem detailně dohodnout konkrétní náležitosti jako je možnost parkování v blízkosti zařízení, možnosti zeleně apod.
 • všichni zúčastnění budou mít se zvířetem intenzivní kontakt dle vlastních možností. Je možné hladit a v rámci možností i krmit.
 • pro zvířata můžete střádat tvrdé pečivo apod.
 • běžně jsou zvířata v zařízeních cca 2hodiny, případně dle domluvy

Cena dle dohody

 


 

KRAVIČKA PŘI VEŘEJNÝCH AKCÍCH APOD.

 • je možné připravit zcela individulní program pro příležitosti jako např.:
  • dětský den
  • veřejné akce
  • poutě
  • rodinné oslavy
  • zoo-koutky, eko-koutky apod.

Cena dle dohody