O nás

Základní myšlenka

Impulsem ke vzniku naší činnosti je nepopíratelná existence stále se zvětšujících bariér mezi dětmi a přírodou.

Vzhledem k výrazné změně hodnotového žebříčku celé populace je potřeba přiblížit nejmladší generaci zpět k přírodě stále větší. Cíl tohoto projektu je více než jasný. Naše kroky vedou k tomu, představit dětem nenásilnou formou zákonitosti přírody, která nám odjakživa vládne a jejíž zákony je třeba respektovat. Neodmyslitenou součástí přírody je rozmanitá fauna. Zvířata jsou pro děti stále fascinující a dokáží v nich vzbudit mnohé pocity či přirozeně rozvíjet empatii, respekt k druhým apod. Stěžejní myšlenkou je tudíž přiblížít dítěti zvíře, které v dnešním urbanizovaném prostředí nemají možnost běžně vídat či je navíc vídají v mediích zcela zkresleně. Z toho důvodu se zaměřujeme především na typická zvířata chovaná v Čechách – kůň, kráva, prase, koza, ovce, slepice…

K cíli přiblížit zvíře dětem se již přidala myšlenka umožnit zkrze naše aktivity přístup ke zvířatům i seniorům a uživatelům ústavů sociálních péče. Zooterapie, která je ve světe hojně využívá pomalu nachází své uplatnění i v České republice a my věříme, že naší činností dopomůžeme rozvoji této terapeutické techniky!